Share
Go down
avatar
Moderator
Moderator
จำนวนข้อความ : 82
Join date : 05/11/2010
Age : 24
ที่อยู่ : บ้าน (:
ดูข้อมูลส่วนตัว

B o t- t e s t~ 5th (แข่งขันชีวะ)

on Fri Nov 19, 2010 6:53 pm
B o t- t e s t~ 5thวันเวลาและสถานที่ดำเนินการ

สอบวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2554

ลงทะเบียนเวลา 07.00น.-08.45 น. ใต้ตึกอาคารศูนย์เรียนรวม 3
รอบที่ 1: เวลา 09.00 - 11.00 น. อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 401 ถึง 404 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


รอบที่ 2: เวลา 13.00 - 16.30 น. อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 403 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

รูปแบบการแข่งขัน

การแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน (โรงเรียนเดียวกัน แต่ละโรงเรียนส่งได้มากกว่า 1 ทีม)การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ คือรอบที่ 1 เป็นการสอบคัดเลือก โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละคนทำการสอบข้อสอบแบบปรนัย (ข้อกากบาท) ทีมที่มีคะแนนสูงสุด 15 อันดับผ่านเข้าสู่รอบที่ 2 โดยการแข่งขันรอบที่ 2 เป็นการตอบคำถามสด เพื่อหาผู้ชนะ 5 ทีม รับโล่รางวัล เกียรติคุณประกาศ และทุนการศึกษารางวัล

ทีมที่ได้รับรางวัลที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติคุณประกาศ และทุนการศึกษา 12,000 บาท

ทีมที่ได้รับรางวัลที่ 2 ได้รับเกียรติคุณประกาศ และทุนการศึกษา 9,000 บาท

ทีมที่ได้รับรางวัลที่ 3 ได้รับเกียรติคุณประกาศและทุนการศึกษา 7,000 บาท

ทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย 2 ทีม ได้รับเกียรติคุณประกาศและทุนการศึกษา 5,000 บาท

ผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาได้รับเกียรติคุณประกาศทุกท่าน

ทีมที่เข้ารอบที่ 2 จะได้เข้ารับการทบทวนความรู้ทางพฤกษศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากคณาจารย์ภาควิชาฯ

แนวข้อสอบ

การหายใจระดับเซลล์

การสังเคราะห์แสง

พันธุศาสตร์

การสืบพันธุ์พืช

โครงสร้างพืช

อนุกรมวิธานพืช (รวม Algae ไม่รวม Fungi)

นิเวศวิทยาพืช

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพืช (เช่น พืชสมุนไพร สภาวะโลกร้อน เป็นต้น)


เนื้อหาสาระที่นำมาวัดผล

เนื้อหาพฤกษศาสตร์ หรือชีววิทยาพืช ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ความรู้ทั่วไปทางด้านพฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างหนังสือที่เกี่ยวข้อง

หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมชีววิทยา

หนังสือชีววิทยาโครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

การสมัครเข้าแข่งขัน

1.เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2553 ขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรืองานแนะแนวการศึกษา ณ สถานที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์นี้ คลิกที่นี่ โดยที่ใบสมัครสามารถถ่ายสำเนาเพิ่มเติมได้

2.ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์ หลักฐานที่ต้องส่งประกอบด้วย

2.1 ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดอย่างชัดเจน และครบถ้วนทั้งทีม

2.2 รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง 1 นิ้ว คนละ 2 รูป (ติดในใบสมัคร 1 รูป) และสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประชาชนที่ลงสำเนาถูกต้อง

2.3 วิธีการส่งใบสมัครและจ่ายค่าสมัครโครงการฯ

ธนาณัติสั่งจ่าย นางสาวสุภานันท์ เงินน้อย เป็นจำนวนเงิน 300 บาท ต่อ 1 ทีม ส่งมายัง

“โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5”

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ตึกวิทยาศาสตร์ 25 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.เกษตรศาสตร์ 10903)

* หมายเหตุ กรณีส่งค่าสมัครผ่านทางธนาณัติ จะต้องแนบหลักฐานการส่งเงินมาพร้อมใบสมัครด้วย


หรือ

โอนค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ชื่อบัญชี นางสาวสุภานันท์ เงินน้อย เลขที่บัญชี 235-221206-2
* หมายเหตุ กรณีโอนค่าสมัครผ่านธนาคาร จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมใบสมัครด้วย

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวกนกวรรณ พิมล - พี่ปุ๋ม (ประธานดำเนินโครงการฯ) โทร. 08-3293-8452

นางสาวสุภานันท์ เงินน้อย - พี่นุ้ย (เหรัญญิก) โทร. 08-1305-8191

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/pages/Botanical_contestku/125305137527864?v=wall
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ