Share
Go down
avatar
Moderator
Moderator
จำนวนข้อความ : 82
Join date : 05/11/2010
Age : 24
ที่อยู่ : บ้าน (:
ดูข้อมูลส่วนตัว

ประกวดงานเขียนนักเรียน มัธยมปลาย “สร้างโลกใหม่ด้วยมือเรา”

on Fri Nov 19, 2010 7:09 pm


ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ร่วมประกวดความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานเขียน

ประเภท เรื่องสั้น เรียงความ และบทกวี

ในหัวข้อเกี่ยวกับ “สร้างโลกใหม่ด้วยมือเรา”เรื่องสั้น

- ไม่จำกัดรูปแบบหรือกลวิธีการนำเสนอ

- สามารถสร้างอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้อ่านได้

- ใช้ภาษาและลีลาเป็นของตัวเองและเหมาะสมกับเรื่อง

- แสดงถึงจินตนาการอย่างสมจริง อ่านแล้วเห็นภาพชัดเจน

- จำกัดความยาว 2 หน้าถึง 5 หน้ากระดาษ A4

เรียงความ

- แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างมีวิจารณญาณ แม้จะมีการค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ สื่อต่าง ๆ และจากการสัมภาษณ์ก็สามารถเชื่อมโยงเข้าหาประสบการณ์จริงของตนได้

- ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 หรือประมาณ 3000 – 4000 คำ

บทกวี

- เป็นงานเขียนที่มีความไพเราะ มีความยาวพอสมควรกับเนื้อหา สามารถใช้กลวิธีเขียนแบบร้อยกรองได้ทุกรูปแบบ เช่น กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ และบทกวีไร้ฉันทลักษณ์ หรือผสมผสานหลายรูปแบบ

- เขียนจากหัวใจและสร้างอารมณ์สะเทือนแก่ผู้อ่านได้

รางวัลผู้ได้รับการคัดเลือก รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ประเภทละ10 รางวัล รวม 30 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 3000 บาท พร้อมสิทธิเข้าร่วมโครงการกับสถาบันยุวโพธิชน

กำหนดส่งผลงาน ขยายเวลาปิดรับผลงาน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)

ประกาศผลต้นเดือน มีนาคม 2554

การส่งผลงาน พิมพ์ ด้วยคอมพิวเตอร์ อักษรขนาด 16 พ้อยท์ หรือ เขียนด้วยลายมือบรรจง สามารถตั้งชื่อผลงานใหม่ได้โดยให้เกี่ยวข้องกับหัวข้อประกวด ผลงานจะต้องไม่ลอกเลียนดัดแปลงผลงานอื่น หรือเคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน ต้องเป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง

ส่งทางไปรษณีย์ โครงการธรรมวรรณศิลป์ 573/8 ซ. รามคำแหง 39 (ศรีวรา) ถ. ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ส่งทาง E-mail youngawakening@gmail.com***ผลงานใดที่ได้ตรวจสอบพบว่าผิดหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล หากแม้ได้มีการมอบรางวัลไปแล้วทางโครงการจะติดต่อขอรับรางวัลคืน****

*นักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้าค่ายธรรมวรรณศิลป์กับสถาบันยุวโพธิชนเพื่อร่วมเรียนรู้และรับรางวัลในงาน

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-9366613 หรือ 083-1339968 และ  youngawakening@gmail.com

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/Youngawakening
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ